DIPLOMATSKA ISTOR.NOVE EVROPE 1918-1938

Autor: J.M.JOVANOVIĆ

Izdavač: BEOGRAD
Komplet/izdanje: I-II
Godina izdanja: 1938

120,00