GERMANIJA I CRNA GORA

Autor: GAVRO VUKOVIĆ

Izdavač: BEOGRAD

Godina izdanja: 1928

20,00