KRATKA NAUKA O DŽAVNOM GAZDINSTVU ILI NAUKA O FINANSIJAMA

Autor: ČEDOMIR MIJATOVIĆ

Izdavač: BEOGRAD
Komplet/izdanje: PRVO IZDANJE
Godina izdanja: 1869

30,00