MANASTIR SVETOG MARKA U PETROVU

Autor: DUŠ.MITOŠEVIĆ

Izdavač: BEOGRAD

Godina izdanja: 1940

25,00