PAD LOVĆENA I KAPITULACIJA C.GORE

Autor: LJ.BORISAVLJEVIĆ

Izdavač: BEOGRAD

Godina izdanja: 1918

100,00