SPOM.P.II.P.NJEGOŠ-VLADIKA RADE

Autor: DUŠAN VUKSAN

Izdavač: CETINJE

Godina izdanja: 1926

100,00