VIJENAC NAD NJEGOŠEVIM GROBOM USLAVU 10.GOD.PRENOSA KOSTIJU CET-LOV 1925-1935

Autor: TOMO J VUKIĆEVIĆ

Izdavač: PODGORICA

Godina izdanja: 1935

20,00