VOJNA OKO RAJNSKE GRANICE SA VOJ I POLITIČKIM 1870-71-72. I-II.

Autor: V.RISTOV

Izdavač: BEOGRAD
Komplet/izdanje: PRVO IZDANJE
Godina izdanja: 1872

120,00