PRIRODA I DIJALEKTIKA

Autor: FRAN BUBANOVIĆ

Izdavač: BEOGRAD

Godina izdanja: 1936

15,00